მთვარი | პროექტის შესახებ | თხოვნები | რეკლამა საიტზე
Чтение RSS
Суперсайт
მთვარი კონტაქტი მენიუ1 ფავორიტებში დამატება
 • რეკლამის ადგილი

  გამოკითხვა

  გამოკითხვა კონკურსი საიტებს შორის გამარჯვებულს 1 წლიანი უფასო ბანერი ხმის მიცემა ყოველ დგე
  სულ პასუხები: 225
  • პარტნიორებიreრეკლამა 2 ლარი

 • ავტორი: სტუმარი თარიღი: 2020-07-12 ნანახია: 1063

  Windows XP SP3 Dark Edition V.7 Rebirth Refix Version                                                          

  ფაილის შესახებ:

  დასახელება: Windows XP SP3 Dark Edition V.7 Rebirth Refix Version
  ვერსია: 1.9.9.1
  წელი: 2/9/2009
  პლათფორმა x86-32Bit
  ენა: ინგლისური
  წამალი: არ საჭიროებს
  სისტემა მოითხოვს: სტანდარტულ სისტემას

  ახსნა: მულტიჩატვირთვა დისკზე Windows XP SP3 Dark Edition V.7 Rebirth Refix Version_ის,

  განახლებული ინტერნეტ დრაივერების სრული პაკეტით


  ინტერნეტ დრაივერები:
  - Intel ICH7R/M ICH8R/M ICH9R/M or ICH10R/D S-ATA AHCI and RAID Controllers
  - nForce2/3/4 SataRAID and PataRAID systems
  All In One Driver
  - DriverPack Chipset
  - DriverPack CPU
  - DriverPack Graphics
  - DriverPack LAN
  - DriverPack MassStorage
  - DriverPack Sound
  - DriverPack WLAN
  NOTE: THE IMAGES ARE RESIZED

  ----FIX-----
  - Multi Boot
  - Font
  -------------
  - IE6
  - WMP11
  - Full Unattended
  ---- Update ----
  - RVMUpdatePackSP3 1.0.3
  - RyanVM\'s AddOn Version 1.9.0
  - KelsCPLBonus addon Version 9.2.6
  - DirectX 9.0c End-User Runtime AddOn 0.6.0 redxii
  - OnePiece Windows Media Player 11 True AddOn v1.4.1
  - Ricks VistaRTMFonts AddOn v1.1
  - WGA Validation AddOn 1.9.9.1 redxii
  - Vista RTM Boot Screen Dark Bar By catalogk
  - Oeminfo
  - Ricktendo64 RefreshClock
  - NR CursorsAIO
  - Vista DRIVE Indicator DarkLite Mod
  - REGTWEAK
  ------------------------
  What\'s Included Latest Version: 1.0.3
  Windows XP Hotfixes
  KB281981 - Disconnected sessions retain the original variable
  KB887606 - Microsoft XML Parser (MSXML) uses cached credentials incorrectly
  KB898461 - Permanent copy of the Package Installer for Windows version 6.3.13.0
  KB909520 - Software update for Base Smart Card Cryptographic Service Provider
  KB917275 - Windows Rights Management Services for Windows XP
  KB922120 - Network Map in Windows Vista does not display computers that are running Windows XP
  KB931125 - Microsoft Root Certificates Update (November 2008)
  KB932578 - Event ID 55 may be logged in the System log when creating many files on an NTFS partition
  KB932716 - Image Mastering API v2.0 (IMAPIv2.0) update
  KB938759 - Cannot distribute or install a software package if the software package contains a very large

  signed file
  KB940648 - \"You might not have permission to use this network resource\" error when trying to open My

  Documents folder after resuming from hibernation

  KB942213 - The MMC.exe program randomly becomes unresponsive when the user clicks

  OK or Cancel several times


  to close a Windows form
  KB942288 - Windows Installer 4.5
  KB943232 - An application that uses Sxs.dll crashes when running the application
  KB943729 - New Group Policy preferences in Windows Server 2008
  KB944043 - Windows Server 2008 read-only domain controller compatibility pack
  KB946648 - Security update for Windows Messenger 4.7
  KB947460 - \": is not accessible\" error when trying to open a mapped DFS folder after coming out

  of standby
  KB948046 - A Word document is not printed as expected after installing the Windows European Union Expansion

  Font pack
  KB948101 - USB keyboard does not work after restarting a computer that has an NVIDIA 680i motherboard
  KB948720 - Cannot install device drivers in a Windows Server 2008 cluster environment if the drivers contain

  LZ-compressed files
  KB949033 - Severe video degradation and a Stop error when connecting a USB Webcam to the computer
  KB949127 - Cannot establish a wireless connection using EAP authentication if the Service Set Identifier

  (SSID) includes a comma
  KB949764 - A USB device no longer works after resuming computer from hibernation (S4)
  KB949900 - The RunOnce.exe process may stop responding during the driver installation process
  KB950234 - \" is not accessible. Access is denied\" error when trying to open a shared file in Windows Explorer
  KB950312 - \"The application failed to initialize properly (0xC0000142)\" error when trying to start a console

  -based application
  KB950616 - An audio application that uses the Portcls.sys file may stop responding
  KB950762 - Vulnerabilities in Pragmatic General Multicast (PGM) could allow denial of service
  KB950974 - Vulnerability in Event System could allow remote code execution
  KB951066 - Security update for Outlook Express
  KB951126 - Multiprocessor computer stops responding on a black screen after resuming from hibernation
  KB951163 - When trying to connect to the local computer using the MSTSC command, a black screen may appear

  for several minutes
  KB951376 - Vulnerability in Bluetooth stack could allow remote code execution
  KB951531 - The W32Time service does not synchronize the CMOS clock time to the Internet time after the

  W32Time service stops
  KB951618 - A black screen occurs when upgrading the operating system on a computer that has Onekey Recovery

  5.0 installed
  KB951624 - A 30-second delay occurs during the initialization of some network-based applications
  KB951698 - Vulnerabilities in DirectX could allow remote code execution
  KB951709 - Event ID 26 when attaching two IDE ATA/ATAPI devices as master and subordinate IDE devices
  KB951978 - Script output is not displayed as expected when running VBScript or JScript scripts
  KB952069 - Security update for Windows Media Format Runtime and Media Foundation
  KB952206 - Printer-driver upgrade fails on printer clients when multiple printer queues are upgraded at the

  same time
  KB952954 - Vulnerabilities in Microsoft Windows Image Color Management could allow remote code execution
  KB953024 - Rich Text Format (.rtf) files may not print correctly when using an application that uses the

  RichEdit control
  KB953028 - An application experiences an access violation and then crashes if the computer has more than four

  cores or more than four logical processors
  KB953155 - Vulnerability in Windows Internet Printing service could allow remote code execution
  KB953609 - \"At least one of your changes was not applied successfully to the wireless configuration\" error

  when adding a wireless network
  KB953761 - Some DHCP Options are not recognized when the DHCP server offer includes option 43
  KB954193 - Jet 4.0 Database Engine cumulative hotfix package: July 2, 2008
  KB954232 - On-Screen Keyboard behavior does not mimic the physical keyboard behavior in certain scenarios
  KB954600 - Security update for Windows Media Player 6.4
  KB954708 - Update to add support for the serialization of complex Extensible Metadata Platform (XMP) data

  types in the Windows Imaging Component
  KB954879 - The LSASS.exe process crashes and the computer restarts when trying to start the Network Access

  Protection Agent service
  KB954920 - Various error messages when an application requests a result set from new SQL Server 2008

  collations
  KB955043 - A memory leak may occur when running an application that uses the DHTML Edit control
  KB955069 - Security update for XML Core Services 3.0
  KB955109 - 0xC0000005 (Access Violation) error when running an application that uses the Application Desktop

  Toolbar (AppBar) component
  KB955356 - When trying to start a computer that is connected to an IEEE1394 hard disk, it stops responding

  before the logon screen appears
  KB955417 - Protected storage (PStore) uses a lower-quality cryptographic function when the system locale is

  set to French (France)
  KB955567 - Data corruption may occur when trying to append data to a FILESTREAM varbinary (max) column in SQL

  Server 2008
  KB955576 - TAPI-based applications stop responding, and you cannot disconnect telephone calls on a Windows

  XP-based telephony server
  KB955832 - SSL connection may fail when using Internet Explorer to make an SSL connection to an HTTPS Web

  site that is certified by a DSS certificate
  KB955839 - Cumulative time zone update (December, 2008)
  KB955843 - An ADO-based application may stop responding when it uses the adAsyncExecute option to open a

  Recordset object
  KB955988 - The Win32_Environment WMI class doesn\'t return the value of the PATH environment variable if it

  contains more than 1,024 characters
  KB956072 - Terminal server does not allow RDP connections whose encryption level is set to Low
  KB956391 - Cumulative security update for ActiveX (October, 2008)
  KB956625 - Computer becomes unstable or crashes after running Internet Explorer 7 for a long time
  KB956802 - Vulnerabilities in GDI could allow remote code execution
  KB956807 - The Unicode hyphen character (U+2010) is not drawn when using an application that uses GDI+ API

  functions
  KB956841 - Vulnerability in Virtual Address Descriptor manipulation could allow elevation of privilege
  KB957263 - Changes to the custom properties of a program that supports custom properties may not be saved
  KB958106 - Some components of an application not displayed correctly in a Terminal Services session
  KB958149 - Performance decreases when streaming isochronous data on a computer that has a TI IEEE1394 host

  controller
  KB958215 - Cumulative security update for Internet Explorer (December, 2008)
  KB958244 - System may stop responding when restarting a multicore computer
  KB958282 - 0x00000050 stop error when an application calls the NtGdiRectInRegion function
  KB958347 - Device that is connected through a 1394 FireWire hub is still present in system after hot

  unplugging it
  KB958644 - Vulnerability in Server service could allow remote code execution
  KB958655 - \"API call rejected - No actions in Context\" error when installing multiple MSI packages
  KB958687 - Vulnerabilities in SMB could allow remote code execution
  KB958752 - Application compatibility issue with the version of AFD.sys that is released with MS08-037 and

  MS08-066 security updates
  KB958817 - Automatic Update window may stop responding when using a WSUS server to deploy updates
  KB959237 - Internet Explorer crashes when browsing a page that fetches and filters a recordset asynchronously

  from an instance of SQL Server
  KB959267 - After repeatedly docking and undocking a portable computer, unable to change state of attached

  network device
  KB959334 - Text that has the font set to Arial Black and the font style set to bold may change so that the

  font style is set to italic opening the document
  KB959439 - After uploading encrypted files to a WebDAV share, the files remain encrypted
  KB959465 - Write protection does not always work on SD memory cards
  KB960071 - An access violation occurs when using an application that calls the SQLExecDirect function of the

  SQL Server ODBC driver to run a long query
  KB960380 - A hyperlink control that is used to open a file or an e-mail message fails in an application that

  uses MSXML 6.0
  KB960417 - When running an application that uses the SystemTimeToTzSpecificLocalTime function, performance is

  very poor
  KB960680 - Update the Slovak koruna currency symbol (Sk) to the Euro (?) the Turkish currency symbol from

  Yeni T?rk Lirasi (YTL) to T?rk Lirasi (TL)
  KB960714 - Security update for Internet Explorer
  -------------------------------
  Other Updates
  Adobe Flash Player 10.0.12.36 ActiveX Control
  Code65536 FontReg 2.1.1
  Microsoft European Union Expansion Font Update 1.2
  Microsoft Qfecheck 6.2.29.0
  Microsoft Update 7.2.6001.788
  MSXML 4.0 SP2 (Includes KB954430 Hotfix)
  -------------------------------
  Miscellaneous Tweaks
  KB873374 - Microsoft GDI+ Detection Tool Registry Entry
  KB890830 - Microsoft Malicious Software Removal Tool 2.6
  Windows XP SP3 WBEM Fix
  -------------------------------
  WGA Validation AddOn - v1.9.9.1 for 32-bit XP
  Contains WGA Validation Tool, version 1.9.9.1 of LegitCheckControl.dll Validation tool only, no

  Notifications.
  Build date: 2/9/2009
  Version: 1.9.9.1
  -------------------------------

  -------------------------------
  Drivers Intergated
  - Intel ICH7R/M ICH8R/M ICH9R/M or ICH10R/D S-ATA AHCI and RAID Controllers
  - nForce2/3/4 SataRAID and PataRAID systems
  All In One Driver
  - DriverPack Chipset
  - DriverPack CPU
  - DriverPack Graphics
  - DriverPack LAN
  - DriverPack MassStorage
  - DriverPack Sound
  - DriverPack WLAN
  -------------------------------
  ------- credit-----------
  Wallpaper/ Setup Billboard =>> Ophous Form The Liquives vol2 by Uribaani
  OOBE =>> se7en black by jasoncook79
  Login =>> UAF Wallpapers by ~Vagia-Giannis
  Sound System =>> Glass and Pearl Sound Scheme by Rhor
  Theme Da7kStyle Beta1 Edit By Catalogk With Win 7 Alpha Remix And Vista XP Source
  Boot Menu =>> Aero StudiO 2008
  Dark Bar Boot Screen =>> By Catalogk
  Kels CPLBonus addon v9.2.6 =>> Kelsenellenelvian
  WGA Validation AddOn 1.9.9.1 =>> redxii
  RVMAddons 1.9.0 =>> Ryanvm.net
  RVMUpdatePackSP3 1.0.3 =>> Ryanvm.net
  OnePiece WindowsMediaPlayer 11 True AddOn v1.4.1 =>>
  RefreshClock Addon =>> ricktendo64 Mod By Catalogk
  VistaRTMFonts AddOn =>> ricktendo64
  Regtweak =>> Catalogk
  DirectX 9.0c End-User Runtime AddOn 1.9.9.1 =>> redxii
  Icon System =>> Rhor

  Icon A Different Vista =>> waiteng86

     

    

              

                                                                                            


[code]

HTML კოდი
BB კოდი
პირდაპირი კოდი

ზევით

Реклама

ჰოსტერი uCoz